Wat bieden we

CKG De Kleine Parachute biedt 5 werkvormen aan.

1. Begeleiding aan huis

Je hebt vragen over de opvoeding van je kinderen: vragen over hun ontwikkeling, hun gedrag of het dagelijks omgaan met elkaar. Je kind is tussen 0 en 12 jaar. Een gezinsbegeleid(st)er komt wekelijks bij je thuis. Samen zoeken we naar antwoorden en oplossingen. Hierbij ondersteunen wij jou als ouder, zonder het van je over te nemen. Alle gezinsleden worden betrokken in de begeleiding. Deze begeleiding is gratis.

2. Opvang in de leefgroep in combinatie met gezinsondersteuning

Je hebt vragen over de opvoeding van je baby of peuter: vragen over zijn/ haar ontwikkeling, gedrag of het dagelijks omgaan met elkaar. Mogelijks valt de dagelijkse zorg voor je kind je momenteel ook zwaar.
Je kind komt 3 tot 5 dagen per week naar de baby- of peutergroep.
In de leefgroep werken we met je kind rond specifieke thema’s zoals grenzen en regels, ontwikkelingsstimulering, eet- en slaapmoeilijkheden,…Dit is in combinatie met een ambulante training en/ of mobiele begeleiding.
Er vinden wekelijks gesprekken plaats, waarin we samen zoeken naar antwoorden en oplossingen voor je vragen. Hierbij ondersteunen we jou als ouder, zonder het van je over te nemen.
De ambulante opvang duurt maximaal 3 tot 6 maanden. Je betaalt een dagprijs van 2 euro.

3. Triple P individueel

Triple P staat voor ‘Positive Parenting Program’. Dit programma is erop gericht ouders manieren aan te leren om gepast te reageren op het gedrag van hun kinderen en hun kinderen te motiveren om zich goed te gedragen. Op die manier kan opvoeden opnieuw leuk en aangenaam worden.

4. Individuele training voor ouders in de leefgroep

Je hebt vragen over voeding, slapen, verzorging, ontwikkeling van je baby of peuter. Je ervaart moeilijkheden met het stellen van grenzen. Je kind komt moeilijk tot spel. De band tussen jou en je kind is niet optimaal.
Je komt samen met je kind 1 tot 3 keer per week naar ons centrum. De training bestaat uit individuele gesprekken en oefenmomenten in de baby- of peutergroep. We werken samen aan het versterken van je band met je kind en het versterken van je vaardigheden als ouder.
De training duurt maximaal 3 tot 6 maanden en is gratis.

5. training ‘naar sterker ouderschap’

“Naar sterker ouderschap” is een interactieve training waarbij iedere ouder ondersteund wordt om verder te groeien naar sterker ouderschap. We geven informatie, bieden concrete handvaten en gaan zoveel mogelijk in op uw vragen. De thema’s die aan bod komen zijn: Wie ben ik als ouder? Wie is mijn kind? Wat heeft mijn kind nodig? Hoe kan ik gepast reageren op moeilijke situaties?
De groepstraining bestaat uit 7 sessies van 2 uur en kost 15 euro. Deze training kan ook individueel gevolgd worden en vindt dan (wekelijks) plaats bij u thuis.

Heb je interesse in een groepstraining en ben je benieuwd wanneer er één wordt georganiseerd bij jou in de buurt? Neem dan een kijkje in onze agenda.