Hoe werken we

Een gezinsbegeleider zal je te woord staan en samen met jou het aanmeldingsformulier invullen.
Zo krijgen we een eerste zicht op je vragen en noden.

Eén keer per week bespreken we de nieuwe aanvragen op het opnameteam.
Op deze vergadering wordt beslist of we jou kunnen verder helpen:
• Zo ja, wordt er een kennismakingsgesprek gepland.
• Zo neen, zoeken we met jou waar je wel terecht kan.

Tijdens het kennismakingsgesprek leggen we uit wat we doen en hoe we werken. Ook luisteren we aandachtig naar jouw vraag.

Pas na dit gesprek bekijken we op het opnameteam of we echt de gepaste dienst zijn voor je hulpvraag en zo ja, of er op dat moment plaats is. Het kan zijn dat je even op onze wachtlijst komt.

Bij de start van een begeleiding wordt met het hele gezin een ondersteuningsplan opgesteld met de doelstellingen van de begeleiding.

Afspraken naar elkaar toe

In onze samenwerking hebben we respect voor jouw mening, cultuur en eigen manier van leven. We hebben oog voor jouw krachten en mogelijkheden en we hebben begrip voor jouw moeilijkheden, zorgen en noden.

Om jouw gezin en kinderen zo goed mogelijk te helpen, vragen we dat je:

  • Bereid bent tot samenwerken
  • De zorg en verantwoordelijkheid voor je kind blijft dragen
  • De gemaakte afspraken nakomt

Om een hulpverlening slaagkansen te geven is een wederzijdse, eerlijke en open communicatie belangrijk. In het belang van het kind streven we ernaar de begeleiding niet onnodig lang te laten duren.

Bij elke begeleiding wordt een persoonlijk dossier opgemaakt. Dit dossier is strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

Opmerkingen, klachten of suggesties?

Indien je een bedenking, vraag, opmerking of klacht hebt, kan je altijd terecht bij de opvoeders en gezinsbegeleiders.

Je kan ook gewoon een bericht in de klachtenbus steken. Deze hangt in de onthaalruimte en wordt wekelijks leeggemaakt. De klacht wordt dan besproken met het afdelingshoofd, die uiteraard ook rechtstreeks aanspreekbaar is. Je kan het afdelingshoofd bereiken op Leen.Heremans@ckgdekleineparachute.be.

Je kan ook nog terecht bij de algemeen directeur in vzw Kinderland op het nummer 03 / 482 10 71
of via mail op info@ckgkinderland.be

Er zal steeds een gemotiveerd antwoord en resultaat van uw klacht meegedeeld worden.

Ook bij “Opgroeien” kan je terecht voor inlichtingen, mededelingen of klachten op het nummer 078/150 100.